Peter Schrier - Agile coach/trainer/projectleider

Peter Schrier
Meijerweg 24
8456GG De Knipe (Heerenveen)

t: +31 647 502 082
e: info at peterschrier punt nl

Volg mij:

Agile

In Agile projecten is het leveren van toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering het allerbelangrijkst. Wat bijdraagt wordt gebouwd, al het andere wordt achterwege gelaten.

Agile werken benadrukt het menselijke aspect van software ontwikkeling: open communicatie, diversiteit aan karakters en disciplines, samen staan voor wat je realiseert, feedback zien als kans om te leren.

Toegevoegde waarde kun je alleen leveren als je hoog inzet op kwaliteit. Voortdurend wordt er getest - en zo efficient mogelijk door vergaande automatisering

In Agile projecten is een grote rol toebedeeld aan de gebruikers: in het vertellen wat voor hen werkt, in de planvorming, in het zeer frequent laten beproeven van wat er gerealiseerd is.