Peter Schrier - Agile coach/trainer/projectleider

Peter Schrier
Meijerweg 24
8456GG De Knipe (Heerenveen)

t: +31 647 502 082
e: info at peterschrier punt nl

Volg mij:

Projecten

Spreekt Agile werken u aan, maar heeft u geen ervaren Agile projectleiders in huis?

Peter werkt graag met uw team samen om het project tot een succes te maken. Hetzij als leider van het project, hetzij als coach voor de projectleiders binnen uw organisatie.

In beide gevallen worden de deelnemers kort getraind in wat Agile werken inhoudt en hoe het past binnen uw bestaande project procedures. Tijdens de uitvoering worden voortdurend de bestaande procedures en het Agile werken op elkaar afgestemd, zodat binnen uw setting een optimale situatie ontstaat. Leren door te doen!

Peter heeft vooral projecten uitgevoerd waarin bestaande software gerenoveerd moest worden: bestaande functionaliteit en nieuwe vereisten samenbrengen ondanks een tijdskritisch pad.